سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

به دست آوردن دل گوگل-موفق بوده اید؟

گوگل حاکم بلا منازع فضای مجازی است. برای فعالیت در فضای مجازی پیروی از قوانین این موتور جستجو اهمیت کلیدی دارد.بدون تایید وحمایتش امکان دیده شدن (در سطح وسیع) وجود ندارد. فعالان سایبر و وبمستر ها ناچارند به خواسته ها و قوانینی که گوگل وضع می کند،تن در دهند. چراکه این کلید موفقیت در همه زمینه های فضای مجازی است.شناخت خواسته ها وسلیقه "گوگل" هم خودش دارد تبدیل به علم جداگانه می شود؟
سئو (بهینه سازی برای موتور های جستجو) ،نوشته تالیفی و کپی نشده،کیفیت ومحتوای دست اول،از جمله تاکیدات گوگل است که بارعایت آن امکان ارتقاء در رتبه وبسایت و وبلاگ بوجود می آید.
وب مستر ها تلاش زیادی برای شناحت، فرموله کردن و کاربرد این قوانین بعضاً نا نوشته دارند.
شما چقدر در این مسیرموفق بوده اید؟