سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

گزارش از محل_مقدمه ای بر گزارش زورآباد

مقدمه گزارش زور آباد کرج!
توسط سیامک اسلامی · تیر 29, 1397

مقدمه گزارش

از پل آزادگان به سمت شرق حرکت کردم از روی پل عابر پیاده گذشتم. آنطرف یک خیابان ده متری

کوتاه و در انتها ی آن دالان باریکی که دو باب ساختمان در حال احداث در ابتدایش قرارداشت.از

یکی از کارگران پرسیدم اینجا به جایی راه دارد؟

گفت: بلی! آخرش به خیابانی میرسد!

مقدمه ای بر گزارش زور آباد
زورآباد - کرج - مقدمه گزارش
"زور آباد" کجاست؟

وارد می شوم.راه باریک و چند کوچه کوتاه و کم عرض را طی می کنم .اینبار یک کوچه باریک و بلند ،با جوی آبی جاری ،سرتاسرش را کف مایع شوینده مثل برف پوشانده است.

خانه های کوچک، چسبیده به هم.بالا و پایین. کوتاه و بلند.درهای کوچک وبزرگ، پنجره های تا به تا. دیوارهای سنگی ،سیمانی،آجری.

در ابتدای یک سراشیبی تند قراردارم.می باید چند ده پله را پایین بروم.به نظرم قدری اعجاب انگیز می رسد.

انگار در تونل زمان قرار گرفته ام.در چشم به هم زدنی ازدنیایی به دنیایی دیگر آمده ام.

صبح است رفت و آمد در کوچه ها زیاد نیست بعضی وقت ها صداهایی از داخل خانه ها به گوشم می رسد.بعضی شان بیشتر فریاد است .هم ترکی هم فارسی.

جلوی خیلی از خانه ها پله ای تعبیه شده.

چند جا دیدم زنان مسن روی آنها نشسته بودند.در داخل یکی از کوچه ها فرش می شویند. انتهای کوچه به خیابان فرعی ماشین رو منتهی می شود.

خانه،مغازه،نانوایی، فروشگاه،بقالی،گیم نت.وانت میوه و سبزی سیار و زنانی با چادر گلدار وزنبیل در دست برای خرید سبزی یا میوه.و خانه هایی که هنوز مورد دست اندازی بساز وبفروش ها قرار نگرفته تا ظاهرش را بیارایند و به مردم بیندازند.

 

گزارش کامل در را در محتوا20  بخوانید