سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

رای کمیته انضباطی در مورد سوپر جام : استقلال 0 پرسپولیس 3

 

 

خلاصه و چکیده رای کمیته انضبا طی فدراسیون فوتبال چنین است:

 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی مسابقه سوپرجام فوتبال را اعلام کرد:

کمیته انضباطی با احراز تقصیر باشگاه استقلال تهران در عدم برگزاری مسابقه سوپر جام در روز جمعه مورخ 29/4/97 مستنداً به بند یک ماده 96 و

نیز ماده 61 مقررات انضباطی ، و بند یک ماده 10 و ماده 14 اساسنامه فدراسیون فوتبال و با رعایت ماده 93 مقررات انضباطی به جهت عدم

مطالبه خسارت از سوی سازمان لیگ با اعمال تخفیف تیم استقلال را در مسابقه مذکور سه بر صفر بازنده اعلام می نماید.