سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

وبلاگ ها وهدایت افکار و اندیشه ها

وبلاگ ها وهدایت افکار وانگیزه ها / مقاله / نتایج پژوهش تاثیر وبلاگ ها در شکل گیری افکار واندیشه ها

وبلاگ ها و هدایت افکار وانگیزه ها /مقاله/نتایج پژوهش در کارکرد وبلاگ ها درحوزه ارتباطات

تیتر بالا عنوان مقاله ای است که در آن نتیجه پژوهش درباره نقش وکارکرد وبلاگ ها در حوزه ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان دکتر سیگال سگف/دکتر ماریا النا ویلار/روسانا ام فیسک

--- پژوهندگان معتقدند،این حوزه ،حوزه ای مناسب روابط عمومی هاست.تا دامنه ارتباطی خود را در آن گسترش دهند.

--- وبلاگ نویسان میل به رهبری دارند وخوانندگان انگیزه اصلی شان سر گرمی و میل به اطلاع پیدا کردن است

سر فصل هایی که نتیجه این پژوهش را ارایه میکند از این قرارند:

* مقدمه

*چارچوب نظری

-- بهره گیری و رضایت در یک محیط رسانه ای در حال تغییر

-- بهره گیری و رضایت مربوط به استفاده از وبلاگ ها

-- رهبری افکار وجریان دو مرحله ای

* روش تحقیق

-- نمونه گیری وشرکت کنندگان.

-- دلالت هایی برای حوزه روابط عمومی

-- دلالت هایی برای پژوهش های آتی

*** پژوهش در سال 2013 انجام گرفته است ***

فرمت: dotx

تعداد صفحه: 11صفحه

*** داشجویان علوم ارتباطات اجتماعی/پزوهندگان،مدیران سایت و وبلاگ، همه علاقه مندان ارتباطات اجتماعی.***

پیروز باشید