سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

مشکلات ترافیکی باغستان کرج- گزارش محل

یکی یکی وارد خیابان اصلی می شوند.نوبت به مامیر سد.دور می زنیم به سمت جنوب ،عرض بلوار در انتهای آن به خاطر وجود درختان و اهتمام شهرداری به حفظ آنها کم می شود!. ماشین ها دو تا دو تا و بسختی کنار هم حرکت می کنند.

سطح خیابان هم صاف نیست.بیست سی متر وضع به همین منوال است تا تقاطع باغستان غربی. تعدادی از ماشین ها می خواهند به سمت راست گردش کنند و به طرف باغستان غربی و بیمارستان البرز بروند. اما تداخل آنها با کسانی که به سمت میانجاده میروند باعث بوجود آمدن ترافیک می شود.

درست در ابتدای تقاطع ،ایستگاه تاکسی های باغستان غربی و بیمارستان قرار دارد که تجمع آنها گاهی تا کنار جدول وسط بلوار هم کشیده می شود.که البته باعث انسداد خیابان می شود.

یکی از مسافر ها میگوید" چند وقته اینجا اینطوریه. رسیدگی نمی کنند. رادیو کرج هم زنگ زدیم ولی نتیحه نداره". بعد از تقاطع راه باز شد. و سکوت حکمفرما بود تا به مقصد برسیم.

 

نزدیکی های غروب همانروز

هوا خیلی گرم است. اتوبوس از سر بالایی بلوار باغستان بالا می رود. اتوبوس مدل بالاست. ازآنهایی که نه پنجره دارد نه کولر درست و حسابی. البته آقای راننده چنین نظری ندارد . چون در جواب اعتراض مسافران به خاموش بودن کولر می گوید: "کولر روشنه. هوا خیلی گرمه جواب نمی ده اگه دوس ندارین سوار نشین اتوبوس به تقاطع "بلوار موذن" رسیده.

 

گزارش کامل در محتوا20